ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน - PD Engineering & Supply2018

Go to content

ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน


ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง MCS SAPPHIRE LITE พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำมันแบบออนไลน์
 
        ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำมันแบบออนไลน์ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อสถานประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องการบริหารจัดการน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ  เช่น จำนวนลิตรที่เติม ชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียน  หมายเลขไมล์รถ และช่วงเวลา เป็นต้น สามารถดูรายงานการใช้งานได้ทั่วโลก แม้ว่าจะไม่ได้อยู่จุดเติมน้ำมันก็ตาม ผ่านเว็บไซต์ www.mcs-connect.com บนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ และยังสามารถสร้างรายงานการใช้งานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ มีระบบการซิงค์ข้อมูลแบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย 3G/4G ข้อมูลการเติมน้ำมันซิงค์อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยที่ไม่ต้องมีพนักงานมาดึงข้อมูล อีกทั้งยังสามารถซิงค์ข้อมูลทันทีได้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อต้องการทราบข้อมูลการใช้งานในขณะนั้น และ “สามารถลดความเสี่ยงจากการทุจริตน้ำมันได้” เนื่องจากว่าในทุก ๆ ครั้งที่ต้องการเติมน้ำมันต้องใช้กุญแจ (Key Tag) และใส่รหัสผ่าน จึงจะสามารถเติมน้ำมันได้ ดังนั้น เมื่อเติมน้ำมันจะมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง จึงทำให้ทราบการใช้งานในแต่ละครั้ง โดย MCS SAPPHIRE LITE จะจำหน่าย 2 รูปแบบคือ แบบตู้จ่ายน้ำมันพร้อมใช้งาน และ แบบน้ำตู้จ่ายน้ำมันที่มีอยู่มาอัพเกรดให้เป็นระบบออนไลน์

_______________________________________________________________________________________

ตู้จ่ายน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบออนไลน์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบเรียลไทม์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Back to content