ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน แบบเรียลไทม์ - PD Engineering & Supply2018

Go to content

ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน แบบเรียลไทม์


ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง MCS SAPPHIRE พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำมันแบบเรียลไทม์
 
        ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำมันแบบเรียลไทม์ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อสถานประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องการบริหารจัดการน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ  เช่น จำนวนลิตรที่เติม ราคา ชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียน  หมายเลขไมล์รถ และช่วงเวลา เป็นต้น สามารถดูรายงานการใช้งานได้ทั่วโลก แม้ว่าจะไม่ได้อยู่จุดเติมน้ำมันผ่านเว็บไซต์ https://new.mcstsm.com บนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Total Site Manager (TSM) บนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต สามารถสร้างรายงานการใช้งาน เปิด-ปิดการใช้งานของกุญแจได้ทันที ผ่านเว็บไซต์ ดังกล่าวได้ สามารถจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันส่วนบุคคลได้ คำนวณค่าใช้จ่าย เชื่อมต่อเข้ากับชุดวัดระดับน้ำมัน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันภายในองค์กร และ “สามารถลดความเสี่ยงจากการทุจริตน้ำมันได้” โดย MCS SAPPHIRE จะจำหน่าย 2 รูปแบบคือ แบบตู้จ่ายน้ำมันพร้อมใช้งาน และ แบบน้ำตู้จ่ายน้ำมันที่มีอยู่มาอัพเกรดให้เป็นระบบออนไลน์

_______________________________________________________________________________________

ตู้จ่ายน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบออนไลน์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบเรียลไทม์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Back to content