ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน - PD Engineering & Supply2018

Go to content

ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน


ตู้จ่ายน้ำมันดีเซลดิจิทัล PIUSI CUBE MC พร้อมระบบจัดการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง
    ตู้จ่ายน้ำมันดีเซลดิจิทัล พร้อมระบบจัดการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมัน ชื่อพนักงาน และหมายแลขทะเบียนรถ ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Self Service Management 2018 (SSM 2018) เป็นรุ่นพื้นฐานของการจัดการน้ำมัน โดยใช้กุญแจแม่เหล็ก (Magnetic Key) เหมาะสำหรับติดตั้งประจำที่ หรือติดตั้งประจำรถขนส่ง ออกแบบให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่การใช้งาน อัตราการจ่ายน้ำมัน 70 ลิตร/นาที ที่ระดับความแม่นยำ ±0.5% และรองรับสูงสุด 120 ผู้ใช้งาน

_______________________________________________________________________________________

ตู้จ่ายน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบออนไลน์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบเรียลไทม์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Back to content