ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน - PD Engineering & Supply2018

Go to content

ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน


ตู้จ่ายน้ำมันดีเซลดิจิทัล PIUSI SSM 100MC พร้อมระบบจัดการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง
 
        ตู้จ่ายน้ำมันดีเซลดิจิทัล PIUSI SSM 100MC เหมาะสำหรับใช้ในกิจการ องค์กร หรือหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก สามารถการบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ชื่อพนักงาน ประเภทของรถ และสามารถคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน โดยจะใช้งานร่วมกับโปรแกรม Self Service Management 2.0 (SSM 2.0) ซึ่งจะแสดงผลแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ LAN หรือระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม SSM 2.0 ไว้แล้ว โดยพนักงานจะต้องใช้กุญแจแม่เหล็ก (Magnetic Key) จำนวน 2 ดอก จึงจะสามารถเติมน้ำมันได้ มีอัตราการจ่ายน้ำมันสูงสุด 90 ลิตร/นาที ที่ระดับความแม่นยำ ±0.5% และรองรับสูงสุด 1,000 ผู้ใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดวัดระดับน้ำมัน (Ocio 2.0) ได้อีกด้วย

_______________________________________________________________________________________

ตู้จ่ายน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบออนไลน์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบเรียลไทม์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Back to content