ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน - PD Engineering & Supply2018

Go to content

ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน


ตู้จ่ายน้ำมันดีเซลดิจิทัล PIUSI SSM 70MC พร้อมระบบจัดการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง
          ตู้จ่ายน้ำมันดีเซลดิจิทัล PIUSI SSM 70MC เหมาะสำหรับใช้ในกิจการ องค์กร หรือหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก สามารถบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ชื่อพนักงานเติมน้ำมัน หมายเลขทะเบียน และช่วงเวลา โดยจะใช้งานร่วมกับโปรแกรม Self Service Management 2018 (SSM 2018) ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์แล้ว โดยมีพนักงานต้องนำกุญแจแม่เหล็ก (Magnetic Key) ในการดึงข้อมูลที่ตู้จ่าย แล้วนำไปซิงค์กับคอมพิวเตอร์  เพื่ออัพเดตข้อมูลการเติมน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ และในการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง พนักงานจะต้องใช้กุญแจแม่เหล็ก (Magnetic Key) จึงจะสามารถเติมน้ำมันได้ มีอัตราการจ่ายน้ำมันสูงสุด 90 ลิตร/นาที ที่ระดับความแม่นยำ ±0.5% และรองรับสูงสุด 80 ผู้ใช้งาน

_______________________________________________________________________________________

ตู้จ่ายน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบออนไลน์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบเรียลไทม์
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Back to content