ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง Smart Sapphire Lite ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน - PD Engineering & Supply2018

Go to content

ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง Smart Sapphire Lite ตู้จ่ายน้ำมันดีเซล ระบบจัดการน้ำมัน
ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง SMART SAPPHIRE Lite
 
        ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมระบบบริหารจัดการน้ำมันแบบออนไลน์ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อสถานประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องการบริหารจัดการน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ  เช่น จำนวนลิตรที่เติม ชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียน  หมายเลขไมล์รถ และช่วงเวลา เป็นต้น สามารถดูรายงานการใช้งานได้ทั่วโลก แม้ว่าจะไม่ได้อยู่จุดเติมน้ำมันก็ตาม ผ่านเว็บไซต์ www.mcs-connect.com บนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ และยังสามารถสร้างรายงานการใช้งานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ มีระบบการซิงค์ข้อมูลแบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย 3G/4G ข้อมูลการเติมน้ำมันซิงค์อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยที่ไม่ต้องมีพนักงานมาดึงข้อมูล อีกทั้งยังสามารถซิงค์ข้อมูลทันทีได้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อต้องการทราบข้อมูลการใช้งานในขณะนั้น และ “สามารถลดความเสี่ยงจากการทุจริตน้ำมันได้” เนื่องจากว่าในทุก ๆ ครั้งที่ต้องการเติมน้ำมันต้องใช้กุญแจ (Key Tag) และใส่รหัสผ่าน จึงจะสามารถเติมน้ำมันได้ ดังนั้น เมื่อเติมน้ำมันจะมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง จึงทำให้ทราบการใช้งานในแต่ละครั้ง โดย MCS SAPPHIRE LITE จะจำหน่าย 2 รูปแบบคือ แบบตู้จ่ายน้ำมันพร้อมใช้งาน และ แบบน้ำตู้จ่ายน้ำมันที่มีอยู่มาอัพเกรดให้เป็นระบบออนไลน์

ข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า
- โปรแกรมบริหารจัดการน้ำมันผ่านเว็บไซต์ www.mcs-connect.com
- แม่ปั๊ม PIUSI Panther 72
- อัตราการจ่ายสูงสุด 70 ลิตร/นาที
- สายจ่ายน้ำมันยาว 4 เมตร
- มือจ่ายน้ำมันอัตฌนมัติ ZVA
- ใช้ไฟ AC220V หรือ DC12V
ผลงานการติดตั้ง
 
  

_______________________________________________________________________________________

Fuel Management
ตู้จ่ายน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน
Fuel Management
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบออนไลน์
Fuel Management
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน แบบเรียลไทม์
Fuel Management
ระบบจัดการน้ำมัน ชุดควบคุมน้ำมัน
Fuel Management
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Fuel Management
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Fuel Management
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Fuel Management
ระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน
Back to content