ขั้นตอนการรับ - ส่งน้ำมัน จากรถส่งน้ำมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

  1. พนักงานขับรถขับรถน้ำมันเข้าสู่จุดเทียบลงน้ำมัน จากนั้นดับเครื่องยนต์ดึงเบรกมือ หนุนล้อรถและวางกรวยจราจร ตรวจสอบพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้า ต่อสายน้ำมันเข้าช่องรับของถัง คีบสายกราวด์

  2. พนักงานขับรถ ส่งมอบเอกสารใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ในกรณีนี้ให้พนักงานขับรถและลูกค้าตรวจสอบเอกสารให้ดีว่ามีส่วนตรงไหนผิดพลาดหรือไม่หากผิดพลาดให้แก้ไขทันทีก่อนที่จะลงน้ำมันไปยังถังน้ำมัน

  3. ทำการตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง ว่าคงเหลือกี่ลิตร ต่อมาให้ตรวจเช็คซีนที่ล็อคบริเวณวาล์วปล่อยน้ำมันฝาเมนโฮดูตัวเลขบนซีนว่าตรงกับใบกำกับภาษีหรือไม่ ตรวจเช็คลวดห้ามมีการตัดต่อหรือบิดเบี้ยวขาดไป จากนั้นตรวจเช็คระดับน้ำมันที่แป้นของถังน้ำมันบริเวณฝาเมนโฮ หากไม่มีส่วนไหนผิดพลาดสามารถลงน้ำมันใส่ถังได้ทันที

  4. เมื่อลงน้ำมันเสร็จแล้ว พนักงานขับรถจะทำการปิดวาล์วที่รถน้ำมันแล้วถอดสายทำการไล่น้ำมันจากสายลงเข้าไปในถังให้หมดและทำการขยับรถไปข้างหน้า ข้างหลังแล้วก็เบรค เพื่อให้น้ำมันที่ตกค้างอยู่ลงมายังท่อจากนั้นพนักงานขับรถก็ยังใช้ภาชนะมาลองและเปิดวาล์วเพื่อนำน้ำมันที่ตกค้างออกมาแล้วนำไปเทใส่ในถังน้ำมันให้ครบถ้วน

  5. ลูกค้าทำการตรวจสอบวัดระดับน้ำมันเครื่องมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนลงและหลังลงน้ำมัน เมื่อเสร็จแล้วให้เซ็นลงนามผู้รับพร้อมลงวันเดือนปี ในเอกสารใบกำกับภาษีนั้น เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ

 

สนใจถังน้ำมันเหล็ก สอบถามถังน้ำมันราคา ติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering