หัวจ่ายน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมันดีเซล (Diesel Fuel Nozzle)

หัวจ่ายน้ำมันทั้งแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ Piusi มาตรฐานจากประเทศอิตาลี

หัวจ่ายน้ำมันหรือมือจ่ายน้ำมัน (Fuel nozzle)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
ไปยังถังน้ำมัน โดยปกติแล้วจะถูกออกแบบมาใช้ให้มีลักษณะเหมือนมือจับจึงสามารถเรียกอีกอย่างว่ามือจ่ายน้ำมัน
หัวจ่ายน้ำมันถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานหลัก ๆ คือ หัวจ่ายน้ำมันแบบธรรมดา, หัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ
ซึ่งหัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติจะมีอัตราการไหลของน้ำมันที่เร็วกว่าแบบปกติ
และจะทำการตัดน้ำมันอัตโนมัติเมื่อน้ำมันใกล้ล้นถัง

หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประกาศของกรมโยธาธิการ ต้องมีลักษณะ ดังนี้

  1. หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไร้สารตะกั่วต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อทางออกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน ๒๑.oo มิลลิเมตร หรือ ๑๒/๑๖ นิ้ว ส่วนหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไร้สารตะกั่วซึ่งผสมสารเคลือบบ่าลิ้นไอดีและไอเสียของรถนยนต์ และหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีสารตะกั่วต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อทางออกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๔.๕o มิลลิเมตร หรือ ๑๕/๑๖ นิ้ว

  2. หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดที่มีอุปกรณ์อัตโนมัติที่หยุดการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงล้นถังในขณะเติมน้ำมันและต้องเป็นชนิดป้องกันน้ำมันหกลงพื้นดิน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลุดจากช่องเติมน้ำมันของยานพาหนะ

  3. หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดที่ต่อเข้าากับช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะแล้วต้องไม่ลื่นหลุดออกจากช่องเติมน้ำมันของยานพาหนะได้ง่าย

ความแตกต่างระหว่างหัวจ่ายน้ำมันแบบธรรมดา และหัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ

  1. อัตราการไหลของน้ำมันของหัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติจะที่เร็วกว่าหัวจ่ายน้ำมันแบบธรรมดา
  2. เมื่อน้ำมันใกล้ล้นถังหัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติจะทำการตัดน้ำมันโดยอัตโนมัติ
  3. วาล์วของหัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติจะเปิดขึ้นพร้อมกับการไหลของน้ำมัน ทำให้ง่ายต่อการควบคุมการจ่ายน้ำมัน

สนใจสอบถามรายละเอียดและราคาติดต่อ :

บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering