หัวจ่ายน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมันดีเซล ZVA / ZYQ Nozzle

หัวจ่ายน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมันดีเซล ZVA ZYQ ข้ออ่อน แป้นกด อัตราการไหล 15 - 45 ลิตร/นาที น้ำหนัก 1.10 กิโลกรัม
วาล์วจะเปิดขึ้นพร้อมกับการไหลของน้ำมัน ทำให้ง่ายต่อการควบคุมการจ่ายน้ำมัน 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering