ผลงานการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
Installation Gallery

ผลงานติดตั้ง หัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน เชื้อเพลิง ดีเซล เบนซิน
พร้อมโปรแกรมจัดการน้ำมัน ครบวงจร เทคโนโลยีทันสมัย แม่นยำโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ สำหรับทุกกิจการ

ผลงานการติดตั้ง SMART SAPPHIRE LITE 

งานสถานีบริการ SMART SAPPHIRE Lite 4G Online
บริษัท มิตรจิตติมา จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างสถานีบริการน้ำมัน และเขื่อนกักเก็บถังน้ำมัน ตามรูปแบบมาตรฐาน
  • ติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน SMART SAPPHIRE Lite 4G Online และวางระบบท่อน้ำมันเข้ากับ ถังน้ำมันขนาด 30,000 ลิตร
  • บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงกิจการควบคุมประเภทที่ 3 และตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวจ่ายน้ำมันปั๊มดูดน้ำมันตู้จ่ายน้ำมัน


ปั๊มดูดน้ำมัน
ปั๊มดูดน้ำมัน

ปั๊มดูดน้ำมัน
	
โปรแกรมจัดการน้ำมัน
	
หัวจ่ายน้ำมัน
		
ระบบจัดการน้ำมัน
หัวจ่ายน้ำมันดีเซล
		
ตู้จ่ายน้ำมัน
	
ถังน้ำมันเหล็ก
ตู้จ่ายน้ำมัน ราคา
		
ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง
	
ถังน้ำมัน ราคา
	
ปั๊มดูดน้ำมัน
	
ปั๊มดูดน้ำมัน
	
ปั๊มดูดน้ำมัน