หัวจ่ายน้ำมัน

พีดี ผู้นำด้านระบบจัดการน้ำมัน ครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการ

นำเข้า ผลิตและจำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพิลง ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน ไว้ใช้เองในกิจการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน ควบคุมการใช้น้ำมันในกิจการและองค์กร ลดความเสี่ยงจากการทุจริตน้ำมัน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน
ด้วยระบบจัดการน้ำมันพร้อมโปรแรมจัดการน้ำมัน และอุปกรณ์จำเป็น อาทิ ถังน้ำมันเหล็ก หัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมันและ ระบบวัดระดับน้ำมัน

บริการ : ขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง กิจการควบคุมประเภทที่ 2
และ กิจการควบคุมประเภทที่ 3


*** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***
ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering

line

 

Product & Service

 ✅ นำเข้า ผลิตและจำหน่ายตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน แม่ปั๊มดูดน้ำมัน มิเตอร์น้ำมัน และอุปกรณ์สถานีน้ำมันครบวงจร

✅ รับงานก่อสร้างสถานีบริการทั้งชนิดถังบนดินและใต้ดิน ตามมาตราฐานกระทรวงพลังงาน

✅ รับงานเขียนแบบสถานีบริการน้ำมัน พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง

✅ รับงานทดสอบระบบท่อและถัง พร้อมออกใบรับรองผลโดยวิศวกร

✅ รับงานเดินเรื่องเพื่อขอใบอนุญาติประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท

✅ รับปรึกษาการสร้างสถานีน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน การมีน้ำมันไว้ใช้เองในกิจการ ข้อกฏหมายและการขออนุญาติต่างๆ

 

 

ตู้จ่ายน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง MCS Saphire Secure
ระบบจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง MCS Saphire Lite


ผลงานการติดตั้งระบบจัดการน้ำมันล่าสุด
ผลงานติดตั้ง หัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน เชื้อเพลิง ดีเซล เบนซิน
พร้อมโปรแกรมจัดการน้ำมัน ครบวงจร เทคโนโลยีทันสมัย แม่นยำโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ สำหรับทุกกิจการ


โปรแกรมจัดการน้ำมัน

หัวจ่ายน้ำมัน
		
ระบบจัดการน้ำมัน
หัวจ่ายน้ำมันดีเซล
		
ตู้จ่ายน้ำมัน

ถังน้ำมันเหล็ก
ตู้จ่ายน้ำมัน ราคา

ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมัน ราคา

ปั๊มดูดน้ำมัน

ปั๊มดูดน้ำมัน

ปั๊มดูดน้ำมัน

ปั๊มดูดน้ำมัน
ปั๊มดูดน้ำมัน

ปั๊มดูดน้ำมัน