รับสร้างปั๊มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

ออกแบบและรับสร้างปั๊มน้ำมัน ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน สำหรับใช้ในองค์กร กิจการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

พีดี เอ็นจิเนียริ่ง ผู้นำด้านงานออกแบบระบบจัดการน้ำมัน รับสร้างปั๊มน้ำมัน พร้อมโปรแกรมระบบจัดการน้ำมัน ครบวงจร งานซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน
และล้างทำความสะอาดถังน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน คลังน้ำมัน

รับงาน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท

*** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***
ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering

line

  สอบถามข้อมูลบริการ รับสร้างปั๊มน้ำมัน ติดต่อเรา

 

ขั้นตอนในการสร้างปั๊มน้ำมันจากผู้ให้บริการรับสร้างปั๊มน้ำมัน พีดี เอ็นจิเนียริ่ง

  1. สำรวจพื้นที่และออกแบบปั๊มน้ำมัน ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดพื้นที่ ปริมาณการจราจร สภาพภูมิประเทศ เป็นต้น

  2. ยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง เช่น เทศบาล กรมการปกครอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

  3. ดำเนินการก่อสร้างปั๊มน้ำมันตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้ โดยจะมีทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงานควบคุมการก่อสร้าง

  4. ติดตั้งระบบต่างๆ ภายในปั๊มน้ำมัน เช่น ระบบจ่ายน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

  5. ทดสอบระบบต่าง ๆ ภายในปั๊มน้ำมัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง

  6. ขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยพีดี เอ็นจิเนียริ่ง รับสร้างปั๊มน้ำมัน จะดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงจากกรมธุรกิจพลังงาน

 

ผลงานส่วนหนึ่งจากการให้บริการรับสร้างปั๊มน้ำมัน

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง