ปั๊มดูดน้ำมัน (Fuel Pump)

ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล

ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล คุณภาพสูงทั้งระบบไฟฟ้าและระบบลม จาก PIUSI ประเทศอิตาลี พร้อมด้วยมิเตอร์วัดน้ำมันแบบเมคคานิคและแบบดิจิตอล
ปั๊มดูดน้ำมัน ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังน้ำมัน ใช้เติมรถยนต์หรือเครื่องจักร หรือจะดูดถ่ายน้ำมัน ในการดำเนินธุรกิจ
มีหลากหลายระบบ ทัั้งระบบไฟ หรือระบบใช้ลม และเมื่อต้องการทราบปริมาณการใช้น้ำมันแต่ละครั้ง จึงจำเป็นต้องติดตั้งมิเตอร์
เพื่อให้ทราบปริมาณน้ำมันที่ใช้ ซึ่งมีรูปแบบตามการใช้งานทั้งแบบดิจิตอล และแบบเมคคานิค

ปั๊มดูดน้ำมันดีเซลและเบนซิน คุณภาพจาก PUISI ประเทศอิตาลี หลายรุ่น หลายแบบ

ปั๊มดูดน้ำมันที่ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง ทนทาน พร้อมอุปกรณ์ครบ นำมาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาดต่างๆ
หรือติดตั้งในสถานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องกา