ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)

ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล

ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล คุณภาพสูงทั้งระบบไฟฟ้าและระบบลม จาก PIUSI ประเทศอิตาลี พร้อมด้วยมิเตอร์วัดน้ำมันแบบเมคคานิคและแบบดิจิตอล
ปั๊มดูดน้ำมัน ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังน้ำมัน ใช้เติมรถยนต์หรือเครื่องจักร หรือจะดูดถ่ายน้ำมัน ในการดำเนินธุรกิจ
มีหลากหลายระบบ ทัั้งระบบไฟ หรือระบบใช้ลม และเมื่อต้องการทราบปริมาณการใช้น้ำมันแต่ละครั้ง จึงจำเป็นต้องติดตั้งมิเตอร์
เพื่อให้ทราบปริมาณน้ำมันที่ใช้ ซึ่งมีรูปแบบตามการใช้งานทั้งแบบดิจิตอล และแบบเมคคานิค


*** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***
ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering

line

ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มดูดน้ำมันดีเซลและเบนซิน คุณภาพจาก PUISI ประเทศอิตาลี หลายรุ่น หลายแบบ

ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มดูดน้ำมันที่ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง ทนทาน พร้อมอุปกรณ์ครบ
นำมาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมันขนาดต่างๆ 
หรือติดตั้งในสถานในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องกา