K700

มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง PIUSI K700

มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง PIUSI K700 ระบบเมคคานิค 4 หลัก
ใช้วัดน้ำมันดีเซล อัตราการไหลสูงสุด 40-220 ลิตร/นาที แรงดันสูงสุด 30 บาร์
แสดงผลการเติมน้ำมันได้สูงสุด 9,999 ลิตร

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering