ถังน้ำมันเหล็ก ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Storage Tank)

ถังน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก ถังน้ำมันเชื้อเพลิง - ราคาถูก

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นภาชนะที่ออกแบบมาเพื่อเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงปริมาณมาก เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล และเชื้อเพลิงเหลวอื่นๆ
โดยทั่วไปแล้วถังเหล่านี้ทำจากเหล็กหรือพลา
สติก ถังน้ำมันเหล็ก ถังน้ำมันพลาสติกอาจมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ถังพกพาขนาดเล็กไปจนถึงถังขนาดใหญ่ ขนาดอุตสาหกรรม

ถังน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก ถังน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูง ราคาถูก ถังลอย ถังน้ำมันทุกขนาด สั่งผลิตได้
รองรับการใช้งานได้ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Safety ที่ตัวถังน้ำมันตามกฏหมายกำหนด
มีแบบถังน้ำมันพร้อมใบรับรองถัง โดยวิศวกรเซ็นต์รับรอง

ถังน้ำมันเหล็กทุกขนาด สามารถสั่งผลิตได้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Safety ที่ตัวถังตามกฏหมายกำหนด มีแบบถังพร้อมใบรับรองถัง โดยวิศวกรเซ็นต์รับรอง


ถังน้ำมัน ราคา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทของถังน้ำมัน

ถังน้ำมันพลาสติก : ตัวถังผลิตจากวัสดุพลาสติกโพลีเอทิลีนหรือโพลียูรีเทนคุณภาพดี มีความเหนียว น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อน มีหลายสีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับการสำรองน้ำมันไว้เติมเรือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่ต้องใช้น้ำม้น

ถังน้ำมันสแตนเลส : ตัวถังทำมาจากวัสดุสแตนเลส มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิมง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวไว้ใช้ในการขนส่งทางเรือ การเดินทางผจญภัย ตั้งแคมป์ รถแข่ง เจ็ทสกี รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

ถังน้ำมันเหล็ก : ตัวถังทำมาจากแผ่นเหล็ก เป็นถังน้ำมันที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการกัดกร่อนและแรงกระแทก แต่มีน้ำหนักมากกว่าถังน้ำมันประเภทอื่น จึงเหมาะสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและของเหลวต่างๆ

หัวจ่ายน้ำมัน

การขออนุญาตมีถังน้ำมันไว้ใช้ในกิจการ
น้ำมันเป็นวัตถุไวไฟ ดังนั้นจึงต้องมีการออกข้อกฏหมายเพื่อควบคุมการครอบครองน้ำมัน โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุญาตเก็บน้ำมัน และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องไปยื่นให้กับกระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร หรือหากอยู่ในเขตจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานพลังงานภูมิภาค

ปริมาณของน้ำมันที่ต้องขออนุญาต มี 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) ลักษณะที่ 1 ได้แก่ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ( ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย ) ประกอบด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไม่เกิน 40 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณไม่เกิน 227 ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 454 ลิตร
(2) ลักษณะที่ 2 ได้แก่ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ( โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร ) ประกอบด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
(3) ลักษณะที่ 3 ได้แก่ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ( โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ) ประกอบด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 454 ลิตรขึ้นไป หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน 15,000 ลิตรขึ้นไป แต่ปริมาณทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 ลิตร
การควบคุมน้ำมันนั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ตามข้างต้น เมื่อคุณรู้ว่าน้ำมันที่คุณจะนำมาใช้นั้นจะอยู่ปริมาณเท่าไหร่หรือขนาดของถังน้ำมันเท่าไหร่ ขั้นตอนต่อไปจึงขออนุญาตในการมีน้ำมันไว้ครอบครอง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต
(1) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
(3) สำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
(4) สำเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก ส.ค.1
(5) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
(6) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้า-ออกสถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจำหน่ายหรือขายหรือสำเนาหนังสืออนุญาต พร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนน ส่วนบุคคล หรือลำน้ำสายนั้น
(7) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50 เมตร จำนวน 3 ชุด
(8) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จำนวน 3 ชุด
(9) แบบก่อสร้างถังน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อม ระบบท่อและอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
(10) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือ พื้นดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด
(11) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คำนวณความ มั่นคง แข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาต

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน https://www.doeb.go.th/knowledge/new_oil_law.html

 

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงถูกนำไปใช้ในหลากหลายสถานที่ รวมถึงสถานีบริการน้ำมัน สนามบิน และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพบได้ทั่วไปในฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์ ตลอดจนในอุตสาหกรรมการขนส่ง

ถังน้ำมันยังได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายอีกด้วย ถังน้ำมันจำนวนมากมาพร้อมกับระบบการจ่ายเชื้อเพลิงที่ช่วยให้วัดค่าเชื้อเพลิงที่จ่ายได้ง่ายและแม่นยำ ระบบเหล่านี้อาจรวมถึงมาตรวัด ปั๊มดูดน้ำมัน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยให้มั่นใจว่าจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ถังน้ำมันเหล็ก 15,000 ลิตร
ปั๊มดูดน้ำมัน
ตู้จ่ายน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมัน
ระบบจัดการน้ำมันในองค์กร
ถังน้ำมันเหล็ก 10,000 ลิตร
ถังน้ำมัน
มิเตอร์วัดน้ำมัน
ตู้จ่ายน้ำมัน
ปั๊มดูดน้ำมัน

ขนาดถังน้ำมัน


ถังน้ำมัน ราคา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่