K900

มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง PIUSI K900

มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง PIUSI K900
มิเตอร์วัดน้ำมันระบบดิจิตอล ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล อัตราการไหล 50-500 ลิตรต่อนาที
แรงดันสูงสุด 20 บาร์ สามารถประกอบเข้ากับปั๊มสูบจ่ายน้ำมัน

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering