Oil Filter

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองน้ำมันดีเซล Oil Filter

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองน้ำมันดีเซล Oil Filter ตัวกรองดูดซับน้ำที่ป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก
รองรับอัตราการไหล 100 ลิตร/นาที ขนาดความละเอียด 200/10 micro รองรับแรงดัน 3.5 บาร์

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering