หัวจ่ายน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมันดีเซล PIUSI Self A280

มือจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ PIUSI Self A280 มือจ่ายน้ำมันแบบเติมเร็ว
ใช้สำหรับน้ำมันดีเซล อัตราการไหล 280 ลิตร/นาที ข้อต่อสำหรับท่อ 1 นิ้วครึ่ง เป็นข้อต่อแบบหมุนได้ ง่ายต่อการใช้

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering