K600 B-3-Diesel

มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง PIUSI K600 B-3-Diesel

มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง PIUSI K600 B-3-Diesel Version มิเตอร์วัดน้ำมันระบบดิจิตอล 5 หลัก
ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น รองรับอัตราการไหล 100 ลิตร/นาที โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม

 

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering