รับงานเดินเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท

ใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน และรับปรึกษา ออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี)

พีดี ผู้นำด้านระบบจัดการน้ำมัน ครบวงจร รับงานเดินเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน เพื่ออนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันสามารถประกอบกิจการได้ตามกฎหมาย
อาทิ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

ใบอนุญาตประกอบกิจการ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา ๗

ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา ๑๑ (สถานีบริการ) ใบประกันอัคคีภัย ฯลฯ


*** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***
ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering

line

  

ตู้จ่ายน้ำมัน ราคา ติดต่อเรา

 

ใบ ธพ.น๒ (ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง)

ใบ ธพ.ป๒ (ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2)

ใบ ธพ.ก๒ (ใบอนุญาตประกอบกิจการ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว)

ใบ นพ.๑o๔ (ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา ๗)

ใบ นพ.๑o๖ (ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา ๑๑ (สถานีบริการ)

ใบประกันอัคคีภัย