ตู้จ่ายน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิง TATSUNO

ตู้จ่ายน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมันดีเซล Tatsuno สำหรับปั๊มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันค้าส่งหรือปั๊มน้ำมันขนาดเล็กและพื้นที่ก่อสร้าง อัตราการไหล 70 LPM แบบSuction ตู้จ่ายน้ำมันคุณภาพสูง ด้วยระบบป้องการการระเบิดของมอเตอร์
 

คุณสมบัติ: ตู้จ่ายน้ำมัน Tatsuno

  • MJ flow meter หรือ SM-50 flow meter
  • ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • เครื่องพิมพ์ในตัวสำหรับใบเสร็จรับเงิน
  • RS-485 และลูปปัจจุบันสำหรับการสื่อสาร POS
  • หน้าจอแสดงจำนวนลิตร
  • รองรับได้หลากหลายชนิดน้ำมัน

TATSUNO SUNNY G2 - 111LP

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering