Battery Kit 3000 12V IBC

ชุดปั๊มจ่ายน้ำมันดีเซล Battery Kit 3000 DC 12V
พร้อมถังพลาสติก IBC ขนาด 1,000 ลิตร

ชุดปั๊มจ่ายน้ำมันดีเซล Battery Kit 3000 DC 12V มาพร้อมกับถังน้ำมันพลาสติก IBC ขนาด 1,000 ลิตร อัตราการจ่ายน้ำมันสูงสุด 50 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับการนำไปใช้หน้างานทำจำเป็นจะต้องมีการเติมน้ำมัน โดยไม่ต้องไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการบ่อย ๆ อีกทั้งยังมาพร้อมกับสายจ่ายขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร มิเตอร์วัดปริมาณการจ่ายน้ำมัน แบบแมคคานิค PIUSI K33 และมือจ่ายแบบอัตโนมัติ 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering