ตู้จ่ายน้ำมันชำรุด ! เติมน้ำมันไม่ได้ควรตรวจเช็คอะไรก่อน

แนะนำแนวทางตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันอย่างไรให้ตรงจุดเมื่อเกิดปัญหา

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตู้จ่ายน้ำมันคืออุปกรณ์สำคัญหลักในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมัน ด้วยหน้าที่หลัก ๆ ของตู้จ่ายน้ำมันที่สามารถนำส่งน้ำมันจากถังบรรจุน้ำมันของเราเข้าสู่ยานพาหนะและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่สำคัญ และเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ตู้จ่ายน้ำมันควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา แต่ปัญหาก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับตู้จ่ายน้ำมันอันแสนสำคัญของเราไม่ว่าจะเป็นตู้จ่ายน้ำมันมีอัตราการไหลของน้ำมันผิดปกติ ตู้จ่ายน้ำมันมีการทำงานที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามและควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน

การทำงานที่ปกติในตู้จ่ายน้ำมัน

ตู้จ่ายน้ำมันนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่ควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และสามารถทำงานได้ตามความต้องการของเรา ในสภาวะปกติของตู้จ่ายน้ำมันจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทตู้จ่ายน้ำมันที่เราเลือกใช้ อย่างเช่นสภาวะปกติในการทำงานของตู้จ่ายน้ำมันประเภทมิเตอร์หรือแบบดิจิตอลที่ดีควรมีการเคลื่อนไหวของมิเตอร์หรือหน้าจอโฟลว์มิเตอร์น้ำมันที่สัมพันธ์กันกับอัตราการจ่ายน้ำมันคงที่ ไม่หมุนเร็วไปหรือหมุนช้าไป ตัวเลขบนหน้าจอแสดงค่าปกติ มีอัตราการไหลของน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ และเช่นเดียวกันกับตู้จ่ายน้ำมันที่มาพร้อมโปรแกรมจัดการน้ำมันเราควรสามารถกำหนดการเติมน้ำมันผ่านระบบพรีเซ็ทได้อย่างปกติ สามารถกดจ่ายน้ำมันแหละหยุดได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำมันถึงจุดที่กำหนด

ปัญหาที่สามารถพบได้ในตู้จ่ายน้ำมัน

โดยทั่วไปแล้วปัญหาบางอย่างเราสามารถตรวจเช็กเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยอันดับแรกที่เราต้องทำเมื่อพบเจอว่าตู้จ่ายน้ำมันของเรามีปัญหาไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติอย่างที่ควรจะเป็นนั่นก็คือตรวจสอบว่าชิ้นส่วนไหนของตู้จ่ายน้ำมันที่ทำงานผิดปกติ ในบางครั้งเราจะพบเจอส่วนที่เสียหายได้อย่างชัดเจน อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน หัวจ่ายน้ำชำรุด ทำให้ระบบการจ่ายน้ำมันไม่สามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าระบบอื่น ๆ ภายในตู้จ่ายน้ำมันของเราจะทำงานอย่างปกติก็ตามที

หัวจ่ายน้ำมันไม่ยอมสูบจ่ายน้ำมัน หากเกิดปัญหาที่ตู้จ่ายน้ำมันไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากสาเหตุที่หัวจ่ายน้ำมันไม่ยอมสูบจ่ายน้ำมัน เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซฟตี้วาร์ลป้องกันตู้ล้ม (Breakaway Valve) นั้นถูกเชื่อมต่ออย่างปกติ ไม่ได้ถูกตัดขาดเชื่อมต่อออกจากตู้จ่ายน้ำมันหรือหัวจ่ายน้ำมัน เพราะหากตัวเซฟตี้วาร์ลป้องกันตู้ล้มนี้ไม่ได้ถูกเชื่อมต่ออยู่น้ำมันจะไม่สามารถถูกส่งไปที่หัวจ่ายน้ำมันได้ แต่ถ้าหากเซฟตี้วาร์ลป้องกันตู้ล้มถูกเชื่อมต่อระหว่างตู้จ่ายน้ำมันกับหัวจ่ายน้ำมันอย่างปกติปัญหาอาจสามารถเกิดได้ที่ตัวหัวจ่ายน้ำมันเอง เนื่องจากการที่น้ำมันจะไหลออกจากหัวจ่ายน้ำมันได้ต้องอาศัยแรงดันที่อยู่ในท่อ ซึ่งปกติแล้วถ้าหากมีชิ้นส่วนไหนของตู้จ่ายน้ำมันที่เกิดความเสียหาย เรายังสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะหัวจ่ายน้ำมัน โดยการถอดหัวจ่ายน้ำมันชิ้นส่วนเก่าที่เสียหายออกและเปลี่ยนเป็นหัวจ่ายน้ำมันชุดใหม่ หากไม่แน่ใจว่าสาเหตุของปัญหาไม่ยอมสูบน้ำมันเกิดจากหัวจ่ายน้ำมันหรือไม่ เราสามารถตรวจสอบได้โดยกดที่หัวจ่ายน้ำมันเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสูบน้ำว่าได้รับแรงดันอย่างปกติหรือไม่ หากยังสามารถกดใช้งานหัวจ่ายน้ำมันได้อย่างปกติแต่ไม่มีน้ำมันไหลออกมามีความเป็นไปได้ว่าหัวจ่ายน้ำมันไม่ใช่สาเหตุของปัญหา ปัญหาที่ระบบน้ำมันไม่ยอมสูบจ่ายน้ำมันอาจจะเกิดจากตู้จ่ายน้ำมันเสียเอง ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากชิ้นส่วนปั๊ม คอมพิวเตอร์ หรือวาล์วของตู้จ่ายน้ำมัน เราควรใช้บริการซ่อมตู้จ่ายน้ำมันจากผู้เชี่ยวชาญเพราะปัญหาจากสาเหตุเหล่านี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและการอบรมเฉพาะด้าน

แก้ปัญหาตู้จ่ายน้ำมันทำงานไม่ปกติโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

หากปัญหาที่ตู้จ่ายน้ำมันไม่ทำงานเกิดจากสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองอย่างหัวจ่ายน้ำมันชำรุดยังสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ได้อย่างง่ายดาย แต่ทว่าหากสาเหตุของปัญหาที่ตู้จ่ายน้ำมันชำรุดตรวจสอบแล้วเกิดจากชิ้นส่วนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสียหาย ปั๊มชำรุด วาล์วทำงานผิดพลาด เราให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านตู้จ่ายน้ำมันโดยตรงทำการซ่อมตู้จ่ายน้ำมันให้กับเราแทนเสียดีกว่า เราควรแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการปล่อยให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านตู้จ่ายน้ำมันโดยตรง ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งานตู้จ่ายน้ำมันและผู้เข้ารับบริการ พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย 2018 จำกัดผู้นำด้านระบบการจัดการน้ำมัน สำหรับผู้ประกอบการ นำเข้าผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงอย่างหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมัน ถังน้ำมัน โดยเฉพาะตู้จ่ายน้ำมันที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างลงตัว สามารถให้คำปรึกษาด้านปัญหาที่เกี่ยวกับตู้จ่ายน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมันชำรุด ตู้จ่ายน้ำมันทำงานผิดปกติ และยังมีบริการซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน ด้วยทีมงานวิศวกรผู้ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมน้ำมันที่พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาที่เกี่ยวกับตู้จ่ายน้ำมันชำรุด ตู้จ่ายน้ำมันทำงานผิดปกติ ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำมันได้

เพื่อให้กิจการธุรกิจปั๊มน้ำมันของเราสามารถดำเนินได้อย่างปกติ เราจึงควรตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันของเราอย่างสม่ำเสมอว่าระบบการทำงานยังคงดำเนินอย่างปกติหรือไม่ มีชิ้นส่วนไหนที่มีการสึกหรอที่ควรต้องเปลี่ยนหรือต้องการซ่อมตู้จ่ายน้ำมันหรือไม่ เพราะถ้าหากเราใช้งานตู้จ่ายน้ำมันของเราอย่างต่อเนื่องโดยที่ปราศจากการดูแลรักษา อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตู้จ่ายน้ำมันและทำให้การดำเนินธุรกิจของเราต้องหยุดชะงักลง 

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านตู้จ่ายน้ำมันที่สามารถดูแล ซ่อมตู้จ่ายน้ำมันให้บริการด้านตู้จ่ายน้ำมันโดยตรง พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย 2018 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการดูแลตู้จ่ายน้ำมันของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านตู้จ่ายน้ำมัน ระบบการจัดการน้ำมันโดยเฉพาะ หมดห่วงเรื่องปัญหาตู้จ่ายน้ำมันชำรุดให้พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย 2018 ให้ดูแล

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering