ทำไม? จึงต้องมีกรองเศษตะกอนและกรองดักน้ำ ภายในตู้จ่ายน้ำมัน

น้ำมันคุณภาพดีได้ด้วยการกรองอย่างแม่นยำกับตู้จ่ายน้ำมันคุณภาพ

ตู้จ่ายน้ำมัน

ในกระบวนการเดินทางของน้ำมันนั้นมีความจำเป็นต้องผ่านหลากหลายขั้นตอนอย่างมากก่อนจะถึงมือของผู้ใช้งาน ตั้งแต่กระบวนการตัวน้ำมันดิบที่ถูกผ่านกรรมวิธีด้วยการกลั่น การจัดส่งน้ำมัน จนมาถึงการเก็บสต๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมันของเราซึ่งหากน้ำมันของเรานั้นถูกจัดเก็บเกินไว้ระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจจะทำให้มีสิ่งเจือปน เช่น เศษตะกอน หรือ น้ำ เข้าไปปนเปื้อนกับน้ำมันของเราได้ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของน้ำมัน และคุณภาพของตู้จ่ายน้ำมันของเรา วันนี้พีดี เอ็นจิเรียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จะมาแนะนำว่าทำไมภายในตู้จ่ายน้ำมันถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “ไส้กรอง” ที่จะช่วยให้คุณภาพน้ำมันของเราดียิ่งขึ้นก่อนจะส่งถึงคุณลูกค้า

ความสำคัญของคุณภาพน้ำมันที่ดี

เพราะลูกค้ามักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดีนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่ทว่าหากน้ำมันของเรานั้นถูกปนเปื้อนไปด้วยสิ่งเจือปน อย่างเช่นเศษตะกอน และน้ำมากกว่าปริมาณที่กำหนดจะส่งผลให้คุณภาพน้ำมันของเราลดลงอย่างมาก ประสิทธิภาพการใช้งานลดน้อยลง สามารถส่งผลต่ออายุการทำงานเครื่องยนต์ และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานตู้จ่ายน้ำมันของเราอีกด้วย

ตัวกรองน้ำมันตัวช่วยขจัดสิ่งไม่พึงประสงค์

ตัวกรองของตู้จ่ายน้ำมันนั้นเป็นรูปแบบการกรองด้วยเยื่อ (membrane filtration) โดยใช้เยื่อสังเคราะห์ (Synthetic membrane) ตัวการกรองรูปนี้จะสามารถแยกอนุภาคที่มีขนาด 0.1 - 10 ไมครอนออกจากสารแขวนลอย ใช้เพื่อทำให้ใส (Clearification) นั่นหมายความว่าตัวกรองน้ำมันนี้จะดักจับสิ่งไม่พึงประสงค์ในน้ำมันของเราจำพวก เศษตะกอนต่างๆ และยอมให้น้ำมันที่ไร้สิ่งเจือปนผ่านตัวกรองนี้ ยิ่งขนาดของตัวกรองเล็กเท่าไหร่ ก็ยิ่งดักจับสิ่งไม่พึงประสงค์ที่มีอนุภาคเล็กลงได้มากเท่านั้น ซึ่งน้ำมันแต่ละชนิดนั้นจำเป็นต้องใช้ตัวกรองในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามเฉพาะแบบของน้ำมันชนิดนั้นๆ ไม่สามารถใช้ตัวกรองเพียงชนิดเดียวกับน้ำมันทั้งหมดได้

สัญญาณอาการที่บ่งบอกว่าไส้กรองน้ำมันในตู้จ่ายน้ำมันของเรากำลังอุดตัน

สำหรับการสังเกตสัญญาณของไส้กรอกน้ำมันที่ง่ายที่สุดคือ น้ำมันที่ไหลออกมาจะไหลช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ไปจนถึงน้ำมันไม่ไหลเลย

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากน้ำมันของเราถูกสารไม่พึงประสงค์ปนเปื้อน

หากเราไม่หมั่นคอยตรวจสอบไส้กรองในตู้จ่ายน้ำมันของเราเป็นระยะเวลานาน น้ำมันที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารไม่พึงประสงค์เล่นเศษตะกอน หรือ น้ำ จะสามารถก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้หลากหลาย

  • สร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ของลูกค้า หากเครื่องยนต์ได้รับน้ำมันที่ถูกสารไม่พึงประสงค์ปนเปื้อน สามารถส่งผลให้การทำงานของเครื่องยนต์ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่มันควรจะเป็น หรือขั้นร้ายแรงอาจส่งผลถึงการทำให้เครื่องยนต์ดังกล่าวล้มเหลว จนอาจส่งผลกระทบถึงค่าเสียหายที่จะตามมาเป็นจำนวนมากหากเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น

  • ส่งผลต่อภาพลักษณ์การให้บริการของเรา ลูกค้าสามารถส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว หากพบถึงปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในตู้จ่ายน้ำมันของเรา จำนวนลูกค้าอาจลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อทราบว่าน้ำมันดังกล่าวไม่มีคุณภาพที่ดีเท่าที่ควรจะเป็น

  • กระทบต่อธุรกิจ หากพบว่ามีปัญหาน้ำมันไม่มีคุณภาพ เราอาจจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันเหล่านั้นใหม่เสียหมด รวมไปถึงตรวจสภาพไส้กรองใหม่ทั้งระบบ กระบวนการเหล่านี้จะกินระยะเวลาหลายวันไปจนถึงสัปดาห์ ในระยะเวลาดังกล่าวที่เราขาดรายได้ก็ยังส่งผลต่อความเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อปั๊มน้ำมันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อประสิทธิภาพของตู้จ่ายน้ำมันที่ดีต้องเปลี่ยนไส้กรองเมื่อถึงเวลา

ไส้กรองในตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยเราสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรเปลี่ยนไส้กรองในตู้จ่ายน้ำมันของเราก็ต่อเมื่อน้ำมันที่ถูกจ่ายจากตู้จ่ายน้ำมันออกช้ากว่าที่ควรจะเป็น มีความเป็นไปได้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรต้องเปลี่ยนไส้กรอง ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อไส้กรองในตู้น้ำมันเช่น อายุของถังเก็บน้ำมัน หรือ คุณภาพของตัวน้ำมันเองก็มีส่วน โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบจะแนะนำให้เจ้าของตู้จ่ายน้ำมันเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือนหรือหลังจากผ่านการใช้งานของตู้จ่ายน้ำมันไปแล้วประมาณ 200000 ลิตร

ปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมันด้วย พีดี เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัดผู้ให้บริการติดตั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันอย่างมืออาชีพ สามารถติดตั้งทั้งหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน เชื้อเพลิง ดีเซล เบนซิน พร้อมโปรแกรมจัดการน้ำมันให้กับคุณลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความแม่นยำที่สูงโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ มีความชำนาญเฉพาะด้านโดยตรง ที่จะคอยช่วยเป็นที่ปรึกษา แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับคุณลูกค้าด้วยความมั่นใจ

เราจะเห็นได้ว่าน้ำมันที่ดีมีคุณภาพสามารถควบคุมได้ด้วยไส้กรองที่ดีมีคุณภาพ เมื่อคุณภาพน้ำมันของเราดีก็จะส่งผลให้ตู้จ่ายน้ำมันทำงานได้อย่างราบรื่น สะดวก ไม่ติดขัด รวมไปถึงลูกค้าเองก็สามารถมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้อย่างหายห่วง สามารถปรึกษาปัญหาน้ำมันกับทีมงานมืออาชีพของ พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอน ซัพพลาย 2018 ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ มั่นใจ หายห่วง ด้วยการให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ

 

สนใจถังน้ำมันเหล็ก สอบถามถังน้ำมันราคา ติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering