การมีน้ำมันไว้ใช้ในธุรกิจมีประโยชน์อย่างไร และทำไมจึงต้องเลือกใช้ระบบจัดการน้ำมัน MCS

เพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับธุรกิจน้ำมันด้วยระบบจัดการน้ำมัน MCS

ระบบจัดการน้ำมัน

ในบรรดากลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากน้ำมันถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานหลักที่คอยขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจต่างๆบนโลกใบนี้ ด้วยคุณประโยชน์ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถช่วยให้ยานพาหนะ เครื่องจักร และสิ่งต่างๆอีกมากมายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้มีความต้องการใช้งานที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันการดูแลน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันหากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมไม่มีระบบการจัดการน้ำมันที่มีคุณภาพ อาจจะทำให้ไม่สามารถกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันที่ถูกต้อง ควบคุมปริมาณการใช้งานของพนักงานไม่ได้ จนส่งผลต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ในที่สุด แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ระบบจัดการน้ำมัน MCS 

น้ำมันสำคัญอย่างไรสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท

กลุ่มธุรกิจต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้จึงมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นหลักและมีระบบจัดการน้ำมันที่ดี เพราะประโยชน์ของน้ำมันไม่ได้มีแค่กลุ่มธุรกิจที่ใช้ประโยชน์แต่ยังสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดำเนินต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจากส่วนประกอบหลักที่สำคัญสำหรับธุรกิจคือยานพาหนะที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเป็นหลักในการดำเนินกิจการต่างๆให้สามารถสร้างรายได้อยู่ตลอดเวลา ความตรงต่อเวลาถือเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจโลจิสติกส์ การขนส่งไม่ว่าจะเป็นผู้คน สินค้า สิ่งของ หรือทรัพยากรต่างๆ ล้วนต้องการยานพาหนะทั้งสิ้นจึงทำให้น้ำมันที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงและระบบจัดการน้ำมันที่ดีเพื่อตอบสนองธุรกิจให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันสำหรับนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักร รวมไปถึงกระบวนการผลิตที่ต้องใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบก็ล้วนใช้น้ำมันทั้งสิ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้

ธุรกิจปั๊มน้ำมัน สำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมันสิ่งที่เป็นรายได้หลักและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำมันที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับดำเนินธุรกิจปั๊มน้ำมัน เพราะความต้องการของลูกค้าที่นอกจากเข้าใช้บริการด้านต่างๆภายในปั๊มน้ำมันแล้ว อีกหนึ่งความต้องการหลักคือการเติมเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของลูกค้านั่นเอง จึงทำให้ธุรกิจปั๊มน้ำมันจำเป็นต้องมีน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานสำหรับการใช้งาน และควรมีระบบจัดการน้ำมันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ควบคุมได้ 

ระบบจัดการน้ำมัน MCS อีกหนึ่งความสำคัญต่อกลุ่มธุรกิจ

สำหรับธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเป็นหลักอย่างธุรกิจขนส่งมวลชน ธุรกิจโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ รวมไปถึงปั๊มน้ำมันขนาดต่างๆล้วนมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้งานน้ำมันด้วยระบบจัดการน้ำมันให้สามารถตรวจสอบ ติดตามได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีทุจริตโดยพนักงานในการลักลอบใช้งานน้ำมันของธุรกิจเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานน้ำมันนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ ซึ่งล้วนส่งผลต่อรายได้ให้กับธุรกิจของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเอง 

ยกระดับความปลอดภัยด้วยระบบจัดการน้ำมัน MCS

การติดตั้งระบบจัดการน้ำมันสามารถช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับธุรกิจของเราได้ โดยคุณสมบัติหลักๆที่ระบบจัดการน้ำมันนั้นสามารถทำได้เลยคือ

  • ทำให้เราสามารถติดตามรายละเอียดการเติมน้ำมันของผู้ใช้งานพนักงานของเราได้ไม่ว่าจะเป็น วันที่ เวลา ปริมาณการเติม รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เติมไป ก็จะถูกลงประวัติไว้ในข้อมูลทั้งสิ้น
  • วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานน้ำมันของพนักงานแต่ละบุคคลได้ เพื่อนำมันเปรียบเทียบปริมาณการใช้งานว่าพนักงานคนไหนใช้งานในเกณฑ์มาตรฐาน และพนักงานคนไหนที่ใช้น้ำมันเกินมาตรฐาน
  • ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของพนักงานได้ว่า พนักงานคนไหนนำรถอะไรไปใช้ และปริมาณความถี่ในการใช้รถอยู่ที่เท่าไหร่
  • รายงานผลรวมโดยแสดงผลว่ารถยนต์แต่ละประเภทใช้น้ำมันปริมาณขนาดเท่าไหร่ โดยสามารถดูได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเดือนไปจนถึงปี
  • ช่วยแจ้งเตือนผู้ประกอบการเมื่อระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันคงเหลือน้อยกว่าระดับที่เรากำหนด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบน้ำมันคงเหลือในถังน้ำมันได้ด้วยระบบจัดการน้ำมัน เพื่อให้สามารถสั่งน้ำมันมาเติมได้ในปริมาณที่เราต้องการในแต่ละวัน
  • สามารถเช็คข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ตามระยะเวลาในการเชื่อมข้อมูลของแต่ละวันผ่านระบบ 3G/4G หรือตามระยะเวลาการอัพโหลดข้อมูลผ่าน USB
  • สามารถรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ 250 คนถึง 10 ,000 คนสามารถใช้งานได้ใช้งานได้ผ่านกุญแจอัจฉริยะหรือใช้รหัสผ่าน 4 รหัส 

เลือกระบบจัดการน้ำมัน MCS กับผู้จัดจำหน่ายคุณภาพ

สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการนำระบบจัดการน้ำมัน MCS มาปรับใช้ในกลุ่มธุรกิจของตนเอง การเลือกผู้จัดจำหน่ายดีมีคุณภาพที่สามารถแนะนำระบบจัดการน้ำมัน MCS อย่างไรเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด PD Engineering หรือ บริษัทพีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด ผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน และยังรวมไปถึงระบบจัดการน้ำมัน MCS คุณภาพ สามารถดูแลความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมด้วยการบริการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการน้ำมัน MCS โดยเฉพาะ

ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันในการดำเนินกิจการ เพื่อไม่ให้เกิดในกรณีทุจริตโดยไม่ชอบจากผู้ใช้งาน หรือพนักงานซึ่งสามารถส่งผลต่อรายได้ในธุรกิจของเรา การป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยระบบจัดการน้ำมันที่ดีมีคุณภาพด้วยระบบจัดการน้ำมัน MCS และเพื่อให้เราสามารถเลือกผู้จัดจำหน่ายระบบจัดการน้ำมัน MCS ที่ตอบโจทย์การเลือกใช้บริการจาก PD Engineering ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่ใช่น้อย ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ บริการด้วยความรวดเร็ว และยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการน้ำมัน MCS โดยเฉพาะพร้อมให้คำปรึกษากับเจ้าของกิจการที่ต้องการนำระบบจัดการน้ำมัน MCS นี้ไปปรับใช้กับกิจการของตนเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering