โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรคืออะไร ? และมาตรฐานถังน้ำมัน

มั่นใจในมาตรฐานตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมันกับโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร

มาตรฐานถังน้ำมัน

ใครหลายๆคนที่เคยใช้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงมาคงจะมีข้อสงสัยอยู่บ้างว่า น้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกส่งมาจากถังน้ำมันเหล่านั้น เราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าจำนวนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราต้องการนั้นได้ครบถูกต้องจริงๆ จึงทำให้น้ำมันเต็มลิตรคืออีกหนึ่งโครงการที่เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผู้ใช้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้งานนั้นมีมาตรฐาน น่าเชื่อถือเราสามารถทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นกับโครงการที่เรียกว่าน้ำมันเต็มลิตร

 

โครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรคืออะไร?

สำหรับโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรหรือชื่อเต็ม ๆ ว่าโครงการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรนี้ ถูกริเริ่มโดยสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนที่พบนั้นคือผู้ใช้รถยนต์หลาย ๆ ท่านได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมไปไม่ครบจำนวนที่แท้จริง จึงทำให้โครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรเข้ามามีบทบาทที่จะช่วยให้สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์การสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มีความเที่ยงตรง ปริมาณเต็มลิตรทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันที่ส่งมาจากถังน้ำมัน กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตร

 

ข้อดีของการเข้าร่วมโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตร

หากผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเข้าร่วมกับโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรแล้วกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะส่งมอบสติ๊กเกอร์สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ป้ายขนาดใหญ่ และป้ายขนาดกลางให้สำหรับติดตั้งเพื่อประกาศว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งนี้ได้รับการรับรองและมีมาตรฐานตรงตามคุณสมบัตินั้นเอง ซึ่งล้วนมีข้อดีที่ผู้ใช้บริการจะได้รับหลากหลายข้อด้วยกันเช่น

ผู้ใช้บริการได้รับความไว้วางใจ เนื่องจากการที่ผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงจะได้รับสติ๊กเกอร์ที่เป็นตราสัญลักษณ์ของผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตร ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้เลยว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากถังน้ำมันของผู้ให้บริการนั้นตรงกับปริมาณความเป็นจริง เที่ยงตรง และได้รับมาตรฐานอย่างแน่นอน

เพิ่มจุดขายให้กับสถานีบริการ สำหรับสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้นไม่ว่าใครก็สามารถใช้บริการได้ทั้งสิ้น แต่หากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของเราได้รับสัญลักษณ์โครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรที่รับรองความเที่ยงตรงของน้ำมันจากตู้จ่ายน้ำมันที่มาจากถังน้ำมันคุณภาพจะช่วยให้สถานีบริการของเรามีจุดขายที่ผู้ใช้บริการสามารถให้ความสนใจมากกว่าสถานีบริการอื่น ๆ ที่ไม่มีสัญลักษณ์โครงการนี้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่มักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง

สร้างยอดขายได้มากกว่าเดิม นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อผู้ใช้บริการให้ความสนใจกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว จะทำให้สถานีบริการเหล่านี้เป็นตัวเลือกแรกๆที่ผู้ใช้บริการจะเลือกใช้เป็นหลัก ๆ เพราะมั่นใจได้ว่าน้ำมันที่มาจากถังน้ำมันของสถานีนั้นจะได้รับครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ใช้บริการจะหลั่งไหลมีมากขึ้นกว่าก่อนได้รับรองคุณสมบัติจากโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรอย่างชัดเจน

 

สามารถเข้าร่วมโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรได้อย่างไร?

หรือชื่อเต็มที่เรียกว่าโครงการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร นั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญ ๆด้วยกัน 5 ส่วนสำหรับผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกหยดของเราที่มาจากถังน้ำมันนั้นได้รับมาตรฐานเต็มลิตรอย่างแน่นอน

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7, มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ตามพ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
  • ต้องใช้มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่มีการตรวจสอบและให้คำรับรองตาม พ.ร.บ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
  • จำเป็นต้องมีเครื่องตวง ขนาด 5 ลิตรไว้ประจำสถานีบริการสำหรับตรวจสอบน้ำมันจากตู้ให้บริการที่ส่งมาจากถังน้ำมัน

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติ
  • บำรุงรักษาพร้อมกับการตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่เสมอ ทำการบันทึกรายงานเทียบกับเครื่องตวงขนาด 5 ลิตร สำหรับให้สำนักชั่งตวงวัดตรวจสอบ
  • หากพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงของตู้จ่ายน้ำมันที่มาจากถังน้ำมันไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนเกินกว่ากฎหมายกำหนด ต้องยื่นคำขอตรวจสอบให้คำรับรองภายใน 7 วัน
  • ไม่มีประวัติเอาเปรียบผู้บริโภค
  • ปฏิบัติตามประกาศและคำสั่ง พ.ร.บ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
  • ได้รับการรับรองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานหรือบริษัทผู้ค้าน้ำมัน

 • เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเข้าร่วมโครงการ
  • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7, สำเนาใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10, สำเนาใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณี
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

 • สถานที่รับสมัคร
  • สามารถสมัครได้ที่ ส่วนมาตรวัดสถานีบริการ สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนน นนทบุรี 1 (สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือติดต่อสอบถาม 025474362 - 3

 • สิ่งที่จะได้รับหลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
  • ป้ายขนาดใหญ่ สำหรับติดไว้ที่ทางเข้าสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ป้ายขนาดกลาง
  • สติ๊กเกอร์ขนาดเล็ก สำหรับติดบริเวณตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

 

รับรองมาตรฐานทุกการตรวจสอบกับผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะการจะเข้าร่วมโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรได้นั้น สถานีบริการน้ำมันต้องมั่นใจได้ว่าตู้จ่ายน้ำมันและถังน้ำมันของเราได้รับมาตรฐาน น้ำมันทุกหยดที่มาจากถังน้ำมันต้องได้รับปริมาตรที่เที่ยงตรง จึงควรเลือกใช้บริการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมันประสิทธิภาพจากผู้ให้บริการคุณภาพเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรได้อย่างเหมาะสม บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย 2018 จำกัด คืออีกหนึ่งผู้ให้บริการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมันคุณภาพ รับงานก่อสร้างสถานีบริการตามมาตรฐานกระทรวง รับงานเขียนแบบสถานีบริการน้ำมันพร้อมวิศวกรเซ็นรับรอง รับงานเดินเรื่องสำหรับขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท มั่นใจได้ถึงคุณภาพของตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมันทุกชิ้น หมดห่วงเรื่องปัญหาภายหลังการใช้งานอย่างมากประสิทธิภาพ


เราจะเห็นได้ว่าโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรนี้มีประโยชน์อย่างมากกับทั้งผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงและผู้ใช้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะด้วยคุณสมบัติสำคัญของผู้เข้าร่วมโครงการคือมีตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมันที่ได้รับมาตรฐาน ลูกค้าใช้งานมั่นใจได้ถึงน้ำมันที่มาจากถังน้ำมันนั้นจะได้รับความเที่ยงตรง แม่นยำ มีมาตรฐาน สำหรับผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมันมากคุณภาพ การเลือกใช้บริการจากบริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย 2018 จำกัดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมด้วยความเป็นผู้ให้บริการตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน และระบบจัดการน้ำมันที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง สามารถตรวจสอบได้ถึงมาตรฐาน และยังมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมันโดยตรง สามารถให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจเลือกติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมันหรือการเข้าร่วมโครงการมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าสถานีของท่านจะสามารถเข้าร่วมโครงการสถานีน้ำมันเต็มลิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานเต็ม100

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก ติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering