ความแตกต่างระหว่างหัวจ่ายน้ำมันแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ

เลือกใช้หัวจ่ายน้ำมันให้เหมาะกับการใช้งาน

หัวจ่ายน้ำมัน (Fuel nozzle) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ไปยังถังน้ำมันของเครื่องยนต์ ซึ่งจะถูกออกแบบมาใช้ให้มีลักษณะเหมือนมือจับ เราจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มือจ่ายน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมันถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานหลัก ๆ 2 แบบ คือ หัวจ่ายน้ำมันแบบธรรมดาและหัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ

ความแตกต่างระหว่างหัวจ่ายน้ำมันหรือมือจ่ายน้ำมันแบบธรรมดา และหัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ

  1. หัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติจะมีอัตราการไหลของน้ำมันที่เร็วกว่าหัวจ่ายน้ำมันแบบธรรมดา
    ซึ่งหัวจ่ายน้ำมันแบบธรรมดาใช้กับปั๊มสูบจ่ายน้ำมันที่มีแรงดันไม่สูงมาก
  2. หัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติจะทำการตัดน้ำมันอัตโนมัติเมื่อน้ำมันใกล้ล้นถัง
  3. หัวจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ วาล์วจะเปิดขึ้นพร้อมกับการไหลของน้ำมัน ทำให้ง่ายต่อการควบคุมการจ่ายน้ำมัน

เมื่อคุณทราบถึงความแตกต่างของหัวจ่ายน้ำมัน ก่อนการเลือกใช้ คุณควรจะสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆ ซึ่งทาง พีดี เอ็นจิเนียริ่ง ของเราผู้นำด้านระบบจัดการน้ำมัน โปรแกรมจัดการน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก ครบวงจรสำหรับใช้ในกิจการและองค์กร ช่วยดูแล โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทีมวิศวกรมืออาชีพ

 

สนใจสอบถามรายละเอียดและราคาติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering