Ocio 2.0

Ocio 2.0

อุปกรณ์วัดปริมาณของเหลว น้ำ หรือ น้ำมันดีเซล ที่อยู่ภายในถังที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร สามารถแสดงปริมาณของเหลวได้แบบแบบเรียลไทม์ โดยระบุเป็นจำนวนลิตร ความสูงของของเหลว เปอร์เซ็นต์ปริมาณของเหลวคงเหลือ และมีฟังก์ชันแจ้งเตือน (Alarm) เมื่อปริมาณของเหลวอยู่สูงกว่า หรือต่ำกว่าที่กำหนด


คุณสมบัติ Ocio

 • รองรับของความสูงของถังสูงสุด 4 เมตร
 • ระดับความแม่นยำ 99%
 • รองรับสายวัดจากตัวเครื่องถังถังสูงสุด 50 เมตร
 • รองรับความหนืดของเหลว 30 cSt
 • ใช้แรงดันไฟฟ้า AC 220V
 • รองรับการเชื่อมต่อผ่าน ระบบ LAN และ wifi
 • สามรถทำงานร่วมกับ โปรแกรม PIUSI SSM2.0 และ MCO2.0 ได้
  * ไม่รองรับน้ำมันเบนซิล (Gasoline) และ น้ำมันเครื่องบิน
  ** ความแม่นยำขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น ความเอียงของพื้น การวัดขนาดถังขณะตั้งค่าตัวเครื่อง สภาพถัง ฯ

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering