OLE Tank Guage

OLE Tank gauge T5020

อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันภายในถังความละเอียดสูง สามารถเชื่อต่อเข้ากับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) และเซนเซอร์ตรวจสอบปริมาณน้ำที่เจือปนอยู่ภายในน้ำมันได้ ทำให้สามารถทราบถึงอุณหภูมิของน้้ำมันและ ปริมาณน้ำที่เจอปนอยู่ภายในน้ำมันได้ อีกทั้งยังแสดงผลได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผลที่ติดมากับตัวเครื่อง แสดงจำนวนปริมาณคงเหลือแบบเป็นจำนวนลิตร เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิของน้ำมัน มีการแจ้งเตือนเมื่อมีน้ำเจอปนอยู่ภายในถัง และสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนได้เมื่อระดับน้ำมันสูงกว่า หรือต่ำกว่าที่กำหนดได้

คุณสมบัติ OLE Tank Gauge T5020

 • รองรับของความสูงของถังสูงสุด 30 เมตร
 • ระดับความแม่นยำสูงถึง 99.75%
 • รองรับสายวัดจากตัวเครื่องถังถังสูงสุด 200 เมตร
 • ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำที่ระดับ IP65
 • เซนเซอร์เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) และเซนเซอร์ตรวจสอบปริมาณน้ำ แยกอิสระง่ายต่อการซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • ใช้แรงดันไฟฟ้า AC 220V
 • การติดตั้ง รวดเร็ว และง่าย โดยใช้เวลาติดตั้ง 1 ชั่วโมง
 • ผ่านการรับรอง Atex zone 2 ปลอดภัยแรงการเกิดประกายไฟ
 • รองรับการส่งข้อมูลระดับน้ำมันผ่าน ระบบ GPRS website (OLE T3100) ทำใ้สามารถดูข้อมูลได้แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ และตั้งให้สามารถรายงานระดับมัน ส่งมายัง Email ได้
  ** ความแม่นยำขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น ความเอียงของพื้น การวัดขนาดถังขณะตั้งค่าตัวเครื่อง สภาพถัง ฯ
 

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering