Visco Flowmat

ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น อัตโนมัติ รุ่น PIUSI Visco Flowmat

สามารถต่อเข้ากับมิเตอร์วัดน้ำมัน เพื่อคำนวณปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่นได้ ดูดจ่ายที่ระดับความหนืดสูงสุด 2,000 cSt

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering