ความแตกต่างระหว่างถังน้ำมันฝังดินและถังน้ำมันบนดิน

ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันให้ราบรื่น ด้วยการเลือกใช้งานประเภทถังน้ำมันที่เหมาะสม

ถังน้ำมันบนดิน ถังน้ำมันฝังดิน

สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพในการให้บริการของเรานั่นก็คือการเลือกใช้ถังน้ำมันที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เจ้าของกิจการหลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นหูกันอยู่บ้างแล้วว่าถังน้ำมันที่มีให้บริการในปัจจุบันนี้สามารถแบ่งแยกได้ถึง 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือถังน้ำมันบนดิน และ ถังน้ำมันฝังดิน ที่ซึ่งมีลักษณะการติดตั้งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

พีดี เอ็นจิเนียริ่ง ชวนทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างถังน้ำมันฝังดินและถังน้ำมันบนดินให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะสามารถเลือกดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 1. พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งถังน้ำมัน
  ความแตกต่างอันดับแรกที่เห็นชัดมากที่สุดระหว่างถังน้ำมันบนดินและถังน้ำมันฝังดิน นั่นก็คือขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง สำหรับถังน้ำมันฝังดินนั้นจะมีข้อได้เปรียบที่มากกว่าถังน้ำมันบนดิน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งบนดินแต่อย่างใด ทำให้เราเหลือพื้นที่หน้าดินบนสถานีบริการน้ำมันที่สามารถใช้ประโยชน์อื่นๆต่อได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถของลูกค้าที่เข้าใช้บริการ หรือแม้กระทั่งพื้นที่สำหรับติดตั้งร้านค้าต่างๆก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน จึงทำให้สำหรับถังน้ำมันฝังดินนั้นจะมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถนำไปใช้งานได้กับสถานีบริการน้ำมันตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก ไปจนถึงสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่เลยทีเดียว จะแตกต่างกับถังน้ำมันบนดินที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการติดตั้ง จึงทำให้เราต้องแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในสถานีบริการน้ำมันของเราเพื่อมาติดตั้งถังน้ำมันบนดินแทน ซึ่งอาจจะเหมาะกับสถานีบริการน้ำมันที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือ สถานีบริการที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการให้บริการลูกค้ามากนัก


 2. ระยะเวลาในการติดตั้งถังน้ำมัน
  อีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างถังน้ำมันฝังดินและถังน้ำมันบนดินมักจะหนีไม่พ้นเรื่องระยะเวลาในการติดตั้ง โดยสำหรับถังน้ำมันบนดินนั้นจะใช้ระยะเวลาในการติดตั้งที่น้อยกว่าถังน้ำมันฝังดินค่อนข้างมาก เพราะเราสามารถเลือกขนาดถังน้ำมันบนดินตามที่ต้องการให้ตรงกับขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งได้ค่อนข้างง่าย และกระบวนการติดตั้งถังน้ำมันบนดินเองก็ไม่ได้ซับซ้อน ส่วนสำคัญคือจำเป็นต้องจัดเตรียมความปลอดภัยรอบๆพื้นที่ถังเก็บน้ำมันบนดินให้ได้มาตรฐานการใช้งาน ซึ่งจะแตกต่างกับถังน้ำมันฝังดินตรงที่เราจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าในการติดตั้ง โดยเริ่มจากการขุดผิวดินเพื่อฝังตัวถังน้ำมันลงไปในบริเวณใต้ดินที่เราต้องการ ทำให้เราต้องใช้เวลาในการเตรียมผิวดินที่ค่อนข้างนาน และระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้งถังน้ำมันบนดินจะยิ่งกินระยะเวลานานขึ้นไปอีกหากเราเลือกใช้ถังน้ำมันฝังดินที่มีขนาดใหญ่ และต้องรองรับน้ำหนักในปริมาณมากๆ เพราะจำเป็นต้องเตรียมฐานรากของพื้นที่รองรับถังน้ำมันฝังดินให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากถังน้ำมันทั้งสองประเภทนี้ล้วนมีวิธีการติดตั้งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกติดตั้งระหว่างถังน้ำมันฝังดินและถังน้ำมันบนดินตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเลยทีเดียว


 3. ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมต่อถังน้ำมัน
  สำหรับถังน้ำมันบนดินจะแตกต่างจากถังน้ำมันฝังดินตรงที่ถังน้ำมันบนดินจำเป็นต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปริมาณแสงแดดในแต่ละวัน สภาพอากาศที่แปรปรวนไม่แน่นอน ซึ่งอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้นี่เองที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่ออายุการใช้งานของโครงสร้างถังน้ำมันบนดินได้เช่นเดียวกันถ้าหากถังน้ำมันบนดินของเราถูกผลิตจากวัสดุที่ไม่ได้มีความคงทนเป็นพิเศษมากนัก และถังน้ำมันบนดินเองก็ยังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากทั้งผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการที่อยู่โดยรอบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการป้องกันที่ได้รับมาตรฐานของผู้ติดตั้งเป็นสำคัญ แต่ในทางกลับกันการเลือกใช้ถังน้ำมันฝังดินที่จะต้องอยู่ใต้ดินตลอดเวลา จะทำให้อุณหภูมิของถังน้ำมันฝังดินค่อนข้างคงที่ สม่ำเสมอ หากถังน้ำมันฝังดินของเราผลิตจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐานและได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง จะทำให้ถังน้ำมันฝังดินของเราได้รับผลกระทบต่างๆน้อยกว่าถังน้ำมันบนดิน อีกทั้งถังน้ำมันฝังดินยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่น้อยกว่าถังน้ำมันบนดินอีกด้วย

 4. ความยาก-ง่ายต่อการบำรุงรักษาถังน้ำมัน
  หลังจากที่ถังน้ำมันของเราผ่านการใช้งานไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาทั้งถังน้ำมันบนดินและถังน้ำมันฝังดินทั้งคู่ โดยสำหรับถังน้ำมันบนดินจะมีความง่ายในการบำรุงรักษาที่มากกว่าถังน้ำมันใต้ดิน ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างถังน้ำมันได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังตรวจเช็กบริเวณระบบท่อหรือปั๊มต่างๆได้ง่ายเช่นเดียวกัน แต่ในทางกลับกันถังน้ำมันฝังดินจะมีการบำรุงรักษาที่ยากกว่า เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเข้าถึงเหมือนถังน้ำมันบนดิน การตรวจสอบบริเวณท่อที่-ชำรุดยังทำได้ยากกว่าถังน้ำมันบนดินเช่นเดียวกัน และหากเราเปรียบเทียบราคาในการซ่อมบำรุง การบำรุงถังน้ำมันฝังดินมักจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากกระบวนการขั้นตอนที่ยากนั่นเอง


จะเห็นได้ว่าทั้งถังน้ำมันบนดินและถังน้ำมันฝังดินล้วนมีความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องการติดตั้งและการใช้งาน ซึ่งหากจะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของถังน้ำมันทั้งสองประเภท เราจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของลักษณะพื้นที่ในการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันของเราเป็นสำคัญ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าลักษณะการใช้งานของเรานั้นเหมาะสมกับถังน้ำมันประเภทไหนมากกว่ากัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลือกใช้งานระหว่างถังน้ำมันบนดินและถังน้ำมันฝังดิน การเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการคุณภาพอย่าง บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเป็นผู้นำด้านระบบจัดการน้ำมันครบวงจร นำเข้า ผลิตและจำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมันคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านถังน้ำมันโดยเฉพาะ สามารถแนะนำประเภทถังน้ำมันที่เหมาะสมกับลักษณะการให้บริการของคุณลูกค้าได้อย่างแน่นอน 

 

สนใจสอบถามใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก
รายละเอียดและราคา ติดต่อ :

บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering