ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับหัวจ่ายน้ำมัน

รู้เท่าทันปัญหาหัวจ่ายน้ำมัน ก่อนที่ธุรกิจของเราต้องหยุดชะงัก

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับหัวจ่ายน้ำมัน

หัวจ่ายน้ำมันถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมัน นั่นก็เป็นเพราะว่าในแต่ละวันผู้ใช้บริการน้ำมันของเราต้องได้รับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวจ่ายน้ำมันตลอดเวลาเป็นประจำอยู่แล้วนั่นเอง แต่ทว่าภายหลังจากการใช้งานหัวจ่ายน้ำมันไปแล้วเป็นระยะเวลานานเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้กับหัวจ่ายน้ำมันของเรา ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของหัวจ่ายน้ำมันที่ลดลง หรือแม้กระทั่งการเสื่อมของวัสดุบางส่วนในหัวจ่ายน้ำมันเองก็สามารถพบเห็นได้อยู่บ่อยครั้ง

ชวนทำความเข้าใจกับปัญหาที่สามารถพบได้บ่อย ๆ ในหัวจ่ายน้ำมัน

 1. ปัญหาหัวจ่ายน้ำมันรั่วซึม
  สาเหตุของปัญหานี้อาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริเวณของจุดที่รั่วซึมในหัวจ่ายน้ำมันของเรา แต่อย่างไรก็ตามปัญหาหัวจ่ายน้ำมันรั่วซึมถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ควรปล่อยไว้เป็นระยะเวลานาน และควรเร่งแก้ไขในทันทีหากพบเห็นปัญหาหัวจ่ายน้ำมันรั่วซึมนี้ โดยปัญหาหัวจ่ายน้ำมันรั่วซึมบริเวณต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นได้นั้นได้แก่

  • พบการรั่วซึมบริเวณกระบอกสูบ สาเหตุของการรั่วซึมนี้อาจเกิดขึ้นจากปัญหาที่บริเวณกระบอกสูบ (E่jector rod) หรือซีล (ฺBarrel Seal) ของหัวจ่ายน้ำมันนั้นเกิดการเสื่อมสภาพ เสียหาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการถอดถังและตรวจสอบซีลให้แน่ชัด หากปัญหาเกิดขึ้นจากสาเหตุนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยน O-ring หรือ ซีลใหม่

  • พบการรั่วซึมบริเวณหัวจ่าย สาเหตุของการรั่วซึมนี้อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาจากจุดที่เคลือบบริเวณบ่าวาวล์ (Seal Valve) และบริเวณกระบอกหัวจ่าย (ฺBarrel) เกิดการเสื่อมสภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการเช็กความหลวมที่บริเวณหัวจ่าย หากปัญหาเกิดข้นจากสาเหตุนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนกระบอกของหัวจ่ายน้ำมันใหม่

  • พบการรั่วซึมบริเวณช่องน้ำมันเข้า สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกัน โดยแนะนำว่าหากพบเจอปัญหาการรั่วซึมของหัวจ่ายน้ำมันที่บริเวณนี้ วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดให้ทำการเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมันใหม่

 2. ปัญหาหัวจ่ายน้ำมันแตกหัก
  สำหรับปัญหาหัวจ่ายน้ำมันแตกหัก อาจจะเป็นได้ทั้งการเกิดความเสียหายแตกหักเพียงเล็กน้อยไปจนถึงหัวจ่ายน้ำมันแตกหักจนไม่เหมาะสมต่อการใช้งานอีกต่อไป เพราะอาจจะก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบลามไปถึงปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมาภายหลังได้ในท้ายที่สุด โดยปกติแล้วสาเหตุของปัญหาหัวจ่ายน้ำมันแตกหักนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

  • เกิดจากการกระแทกหรือชน เป็นสาเหตุที่สามารถพบได้ค่อนข้างบ่อย เนื่องจากหัวจ่ายน้ำมันนั้นต้องถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลา การเกิดแรงกระแทกหรือชนสะสมก็จะสามารถทำให้หัวจ่ายน้ำมันเกิดการแตกหักได้ ซึ่งวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือการเลือกเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมันอันใหม่ทดแทนนั่นเอง

  • วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกหนึ่งสาเหตุที่สามารถพบได้ ซึ่งถ้าหากหัวจ่ายน้ำมันของเราถูกผลิตด้วยวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ทนทานต่อการกระแทกหรือแม้กระทั่งไม่ทนทานต่อสารละลายในน้ำมัน ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเปราะแตกหักตามมาภายหลังการใช้งานได้เช่นเดียวกัน

  • หมดอายุการใช้งาน สำหรับสาเหตุนี้อาจจะมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันต้องเลือกเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมันแทนที่ของเก่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมันชุดใหม่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

 3. ปัญหาหัวจ่ายน้ำมันไหลช้า
  อีกหนึ่งปัญหาที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งสามารถพบได้ภายหลังจากการใช้งานหัวจ่ายน้ำมันไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง สาเหตุของปัญหาหัวจ่ายน้ำมันไหลช้านี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุที่สามารถพบได้บ่อยนั่นก็คือเกิดจากการปนเปื้อนหรือความไม่สะอาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราให้บริการ โดยภายหลังจากการใช้งานนานเข้าจะทำให้ไส้กรองภายในตู้จ่ายน้ำมันเกิดการอุดตันได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปถึงหัวจ่ายน้ำมันที่เราใช้งานอยู่ เนื่องจากบริเวณข้อต่อมือจ่ายน้ำมันจะมีตัวกรองเหล่านี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้อัตราการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น เกิดการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด


  วิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุดเราควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าปัญหาการอุดตันนี้เกิดขึ้นจากบริเวณจุดไหน หากพบการอุดตันของไส้กรองที่ตู้จ่ายน้ำมันก็ควรเปลี่ยนไส้กรองอันใหม่ทดแทนอันเดิม แต่ทว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดการอุดตันที่บริเวณตัวกรองข้อต่อหัวจ่ายน้ำมันการแก้ไขที่เหมาะสมอาจจะต้องทำความสะอาดเสียใหม่ แต่ถ้าหากทำความสะอาดแล้วยังไม่สามารถแก้ไขการอุดตันที่บริเวณตัวกรองของหัวจ่ายน้ำมันได้ แนะนำว่าการเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมันใหม่ทดแทนอันเดิมจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

เลือกใช้หัวจ่ายน้ำมันที่ได้มาตรฐานจากผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะหัวจ่ายน้ำมันคือหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจ การเลือกใช้หัวจ่ายน้ำมันที่มีมาตรฐานจากผู้ให้บริการคุณภาพจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราได้ว่าหัวจ่ายน้ำมันของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน ลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาภายหลังการใช้งาน ตัวอย่างเช่น PD ENGINEERING & SUPPLY 2018 หรือ บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด ที่ถือเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการคุณภาพ ด้วยความเป็นผู้นำด้านระบบจัดการน้ำมันครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ นำเข้า ผลิต และจำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน สำหรับไว้ใช้เองในกิจการได้อย่างเหมาะสม มีผลงานในการติดตั้งมาแล้วมากมาย ทำให้มั่นใจได้เลยว่าการเลือกใช้งานหัวจ่ายน้ำมันกับเรา ท่านจะได้รับคุณภาพที่พึงพอใจ ได้มาตรฐานการใช้งานอย่างแน่นอน

 

สนใจสอบถามใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก
รายละเอียดและราคา ติดต่อ :

บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering