K40

มิเตอร์วัดน้ำมันหล่อลื่น แบบแมคคานิค รุ่น PIUSI K40

สำหรับผู้ต้องการทราบจำนวนการใช้น้ำมันหล่อลื่น แสดงผลจำนวนรวมลิตรได้ถึง 999,999 ลิตร โดยให้อัตราการไหลที่ 1-30 ลิตร/นาที

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering