Ocio

Ocio

อุปกรณ์วัดปริมาณของเหลว น้ำ หรือ น้ำมันดีเซล ที่อยู่ภายในถังที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร สามารถแสดงปริมาณของเหลวได้แบบแบบเรียลไทม์ โดยระบุเป็นจำนวนลิตร ความสูงของของเหลว เปอร์เซ็นต์ปริมาณของเหลวคงเหลือ และมีฟังก์ชันแจ้งเตือน (Alarm) เมื่อปริมาณของเหลวอยู่สูงกว่า หรือต่ำกว่าที่กำหนด

คุณสมบัติ Ocio

  • รองรับของความสูงของถังสูงสุด 4 เมตร
  • ระดับความแม่นยำ 99%
  • รองรับสายวัดจากตัวเครื่องถังถังสูงสุด 50 เมตร
  • รองรับความหนืดของเหลว 30 cSt
  • ใช้แรงดันไฟฟ้า AC 220V

    * ไม่รองรับน้ำมันเบนซิล (Gasoline) และ น้ำมันเครื่องบิน
    ** ความแม่นยำขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น ความเอียงของพื้น การวัดขนาดถังขณะตั้งค่าตัวเครื่อง สภาพถัง ฯ
 

 

 *** รับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน (ฟรี) ***

ADD LINE ได้เลย !!! @pdengineering